Domů

Kilometrová banka

Zákazníkům, kteří jsou z větší vzdálenosti než je 100 km od našeho zahradnictví, nabízíme slevu na zakoupené zboží a to v hodnotě vzdálenosti vašeho bydliště od našeho zahradnictví.

Podmínky slevy:
  • Nákup nad 5. 000,- Kč
  • Předložení OP pro prokázání místa bydliště
Sleva se nevztahuje na nákupy spojené s bezplatným návrhem výsadby.
Sleva bude poskytnuta maximálně do výše 500,- Kč
 
Příklad slevy:

Zákazníkovi z Humpolce bude z ceny jeho nákupu 5.300,- Kč odečtena částka 180,- Kč. (Za to se dá docela hezky najíst, nebo si večer zajít třeba na „1“ na zahnání žízně po tak dlouhé cestě).

Pozn.: Vy kteří hodláte nakoupit méně, nezoufejte. Naše ceny víceletých roubovaných dřevin jsou tak nízké, že Vám cestu „zaplatí“ koupě jen jediné rostliny. Naší nejobvyklejší cenou starších rostlin je 490,- Kč a to i u rostlin, u nichž byste očekávali cenu nad 1000,- Kč.
 
„Kdo nevěří, ať tam běží“